Sep 9, 2011

Jadwal Supervisi Mengajar
SMPN 3 Cipatat 2011/2012PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 3 CIPATAT
Status : Akreditasi B
Jl. Pabuaran Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat 
Kabupaten Bandung Barat 
(  (022) 6903299

JADWAL SUPERVISI PEMBELAJARAN
SMPN 3 Cipatat
Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012

No.
Hari/ Tanggal
Waktu
Mata Pelajaran
Kelas
Guru/NIP
1.
Selasa,
13-9-2011
08.10-09.20
IPS
IX-B
Drs. Asep Saepudin
NIP. 19660712 200701 1011
2.
Selasa,
13-9-2011
13.25-14.35
IPA
VII-B
Cucu Komaryani, A.Ma.
NIP. 19650920 200801 2003
3.
Rabu,
14-9-2011
09.35-10.45
B. Indonesia
VIII-A
Rini Gustini, S.Pd.
NIP. 19810423 200901 2007
4.
Rabu,
14-9-2011
08.10-09.20
PKn
IX
Jajang Sulaeman, S.Pd.
NIP. 19700316 200801 1005
5.
Kamis,
15-9-2011
08.10-09.20
PAI
VIII-D
Carlim, S.Ag.
NIP. 19690421 199802 1002
6.
Senin,
19-9-2011
13.25-14.35
Seni Budaya
VII
Yulia Zulqaidah, S.Pd.
NIP. -
7.
Selasa,
20-9-2011
09.35-10.45
TIK
VIII-C
Raka Kurnia Permana, S.Pd.
NIP. -
8.
Rabu,
21-9-2011
08.10-09.20
Matematika
IX-A
Endang Suhendar, S.Pd.
NIP. 19700521 200701 1010
9.
Kamis,
22-9-2011
09.35-10.45
B. Sunda
IX-C
Rina Amarwati, S.Pd.
NIP. 19800213 201001 2004
10.
Kamis,
22-9-2011
12.15-13.25
B. Inggris
VII-C
Riyana Sukmaya K., S.Pd.
NIP. -


Mengetahui :                                                                   Cipatat, 12 September 2011
Kepala Sekolah,                                                             Wakasek Bid. Kurikulum


Benny Setiawan, S.Pd.                                                  Jajang Sulaeman, S.Pd.
Pembina                                                                          NIP. 19700316 200801 1005
NIP. 19611208 198403 1 006

No comments:

Post a Comment