Dec 24, 2015

Form SKP Guru 2015 Golongan IV/b

SKP GURU 2015 GOLONGAN IV/b


SKP-IVb-SGB23122015. Download

Imam al-Ghazaly
Salamatul insan fi khifdhil lisan.
Akan selamat manusia jika ia pandai menjaga lidahnya.


No comments:

Post a Comment