Dec 6, 2015

Perangkat Pembelajaran Akidah Akhlak MA Kurikulum 2013

PERANGKAT PEMBELAJARAN
AQIDAH AKHLAK MADRASAH ALIYAH
KURIKULUM 2013
Perangkat Pembelajaran Akidah Akhlak MA Kurikulum 2013
KI KD Aqidah Akhlak Kelas X MA Kurikulum 2013
Silabus Aqidah Akhlak Kelas X MA Kurikulum 2013

Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak Kelas XII Kurikulum 2013 Edisi 2016
Buku Guru Aqidah Akhlak MA Kurikulum 2013
Buku Siswa Aqidah Akhlak MA Kurikulum 2013


Materi Pokok Aqidah Akhlak Kelas X MA Kurikulum 2013
Semester 1
1. Bab 1 Memahami Akidah Islam
2. Bab 2 Ayo Bertauhid
3. Bab 3 Menjadi Hamba Allah yang Berakhlak
4. Bab 4 Memahami Induk-induk Akhlak Terpuji
5. Bab 5 Ayo Kita Pelajari Induk-induk Akhlak Tercela
6. Bab 6 Alangkah Bahagianya Jika Kita Bersyukur, Qana'ah, Ridla dan Sabar
7. Bab 7 Ayo Kita Hormati Orang Tua dan Guru Kita
8. Bab 8 Kisah Teladan Nabi Yusuf AS

Semester 2
9. Bab 9 Seharusnya Kita Menghindari Perbuatan Syirik
10. Bab 10 Indahnya Asmaul Husna
11. Bab 11 Membiasakan Akhlak Terpuji Husnuzzan, Raja' dan Tobat
12. Bab 12 Menghindari Akhlak Tercela Licik, Tamak, Zalim dan Diskriminasi
13. Bab 13 Ayo Kita Jenguk Saudara Kita yang Sakit
14. Bab 14 Kisah Teladan Rasul Ulul Azmi

No comments:

Post a Comment