Dec 6, 2015

Perangkat Pembelajaran Fiqih MA Kurikulum 2013

PERANGKAT PEMBELAJARAN
FIQIH MADRASAH ALIYAH KURIKULUM 2013
Perangkat Pembelajaran Fiqih MA Kurikulum 2013
KI KD Fiqih Kelas X MA Kurikulum 2013
Silabus Fiqih Kelas X MA Kurikulum 2013

Buku Guru dan Siswa Fikih Kelas XII Kurikulum 2013 Edisi 2016
Buku Guru Fiqih MA Kurikulum 2013
Buku Siswa Fiqih MA Kurikulum 2013

Materi Pokok Fiqih Kelas X MA Kurikulum 2013
Semester Gasal
Bab I: Konsep Fikih dan Ibadah dalam Islam (KD 1.1, 2.1, 3.1, 4.1)
Bab II: Pengurusan Jenazah (KD 1.2, 2.2, 3.2, 4.2)
Bab III: Ketentuan Zakat dalam Islam (KD 1.3, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4)
Bab IV: Haji dan Umrah (KD 1.4, 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6)
Bab V: Kurban dan Akikah (KD 1.5, 2.7, 3.7, 4.7)

Semester Genap
Bab VI: Kepemilikan (KD 1.1, 2.1, 3.1, 4.1)
Bab VII: Perekonomian dalam Islam (KD 2.2, 3.2, 4.2)
Bab VIII: Pelepasan dan Perubahan Harta (KD 1.2, 2.3, 3.3, 4.3)
Bab IX: Wakalah dan Shulhu (KD 1.2, 2.3, 3.3, 4.3)
Bab X: Dhaman dan Kafalah (KD 1.4, 2.5, 3.5, 4.5)
Bab XI: Riba, Bank, dan Asuransi (KD 1.5, 2.6, 3.6, 4.6)


No comments:

Post a Comment