Feb 28, 2016

Materi Pokok Bahasa Arab (Peminatan) MA Kurikulum 2013

MATERI POKOK BAHASA ARAB (PEMINATAN)
MADRASAH ALIYAH KURIKULUM 2013Materi Pokok Bahasa Arab (Peminatan) Kelas X MA Kurikulum 2013
Bab I
1.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
1.2. Percakapan dan Latihan
1.3. Struktur Kalimat dan Latihan
1.4. Membaca dan Latihan
1.5. Menulis dan Latihan
1.6. Pelajaran Tambahan

Bab II
2.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
2.2. Percakapan dan Latihan
2.3. Struktur Kalimat dan Latihan
2.4. Membaca dan Latihan
2.5. Latihan Menulis
2.6. Pelajaran Tambahan
Bab III
3.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
3.2. Percakapan dan Latihan
3.3. Struktur Kalimat dan Latihan
3.4. Membaca dan Latihan
3.5. Latihan Menulis
3.6. Pelajaran Tambahan
Bab IV
4.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
4.2. Percakapan dan Latihan
4.3. Struktur Kalimat dan Latihan
4.4. Membaca dan Latihan
4.5. Latihan Menulis
4.6. Pelajaran Tambahan
Bab V
5.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
5.2. Percakapan dan Latihan
5.3. Struktur Kalimat dan Latihan
5.4. Membaca dan Latihan
5.5. Latihan Menulis
5.6. Pelajaran Tambahan
Bab VI
6.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
6.2. Percakapan dan Latihan
6.3. Struktur Kalimat dan Latihan
6.4. Membaca dan Latihan
6.5. Latihan Menulis
6.6. Pelajaran Tambahan
Bab VII
7.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
7.2. Percakapan dan Latihan
7.3. Struktur Kalimat dan Latihan
7.4. Membaca dan Latihan
7.5. Latihan Menulis
7.6. Pelajaran Tambahan
Bab VIII
8.1. Kosa Kata Baru dan Latihan
8.2. Percakapan dan Latihan
8.3. Struktur Kalimat dan Latihan
8.4. Membaca dan Latihan
8.5. Latihan Menulis
8.6. Pelajaran Tambahan


No comments:

Post a Comment