Feb 28, 2016

Materi Pokok SKI (Peminatan) MA Kurikulum 2013

MATERI POKOK SKI (PEMINATAN)
MADRASAH ALIYAH KURIKULUM 2013Materi Pokok SKI (Peminatan) Kelas X MA Kurikulum 2013
Semester Gasal
Bab 1. Peradaban Arab Sebelum Islam (KD 1.1, 2.1, 3.1, 4.1)
Bab 2. Perkembangan Islam Periode Makkah (KD 1.2, 2.2, 3.2, 4.2)
Bab 3. Perkembangan Islam Periode Madinah (KD 1.3, 2.3, 3.3, 4.3)
Bab 4. Perkembangan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin (KD 1.8, 2.8, 3.8, 4.8)
Semester Genap
Bab 5. Perkembangan Islam pada Masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus (KD 1.2-1.12)
Bab 6. Perkembangan Islam pada Masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia (KD 1.1-1.4, 3.4-3.6, 4.4-4.6)
Bab 7. Perkembangan Islam pada Masa Daulah Bani Abbasiyah (KD 1.7, 1.8, 2.7-2.9, 3.7-3.9, 4.7-4.9)


Materi Pokok SKI (Peminatan) Kelas XI MA Kurikulum 2013
Semester Gasal
Bab I. Menelusuri Peradaban Islam Turki Usmani
Bab II. Perdaban Kerajaan Islam Mughal India
Bab III. Mengenal Peradaban Islam Syafawi di Persia
Semester Genap
Bab IV. Perang Salib Menurut Pandangan Islam
Bab V. Kemunduran Umat Islam
Bab VI. Gerakan Pembaharuan Islam
No comments:

Post a Comment