Jul 1, 2016

Perangkat Pembelajaran PAI Kelas II SD KTSP

Perangkat Pembelajaran
PAI Kelas II SD KTSP
Perangkat Pembelajaran PAI Kelas 2 SD KTSP
1. SK-KD PAI Kelas II. Download
2. Pemetaan SK-KD PAI Kelas II. Download
3. Silabus PAI Kelas II. Download
4. Prota PAI Kelas II. Download
5. Promes PAI Kelas II. Download
6. KKM PAI Kelas II. Download
7. RPP PAI Kelas II. Download
No comments:

Post a Comment