Jul 1, 2016

Perangkat Pembelajaran PAI Kelas IV SD KTSP

Perangkat Pembelajaran
PAI Kelas IV SD KTSP
Perangkat Pembelajaran PAI Kelas IV SD KTSP
1. SK-KD PAI Kelas IV. Download
2. Pemetaan SK-KD PAI Kelas IV. Download
3. Silabus PAI Kelas IV. Download
4. Prota PAI Kelas IV. Download
5. Promes PAI Kelas IV. Download
6. KKM PAI Kelas IV. Download
7. RPP PAI Kelas IV. Download

No comments:

Post a Comment