Sep 3, 2016

KI-KD PAI-BP SMP/MTs Kurikulum 2013 (Permendikbud 24/2016)

KI-KD PAI-BP SMP/MTs Kurikulum 2013
(Permendikbud 24/2016)
KI-KD PAI-BP SMP/MTs Kurikulum 2013 (Lampiran 31 Permendikbud No. 24 Tahun 2016)
KI-KD PAI-BP SMP/MTs Kurikulum 2013 (pdf). Download
KI-KD PAI-BP Kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013 (word). Download
KI-KD PAI-BP Kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013 (word). Download
KI-KD PAI-BP Kelas IX SMP/MTs Kurikulum 2013 (word). Download


No comments:

Post a Comment