Jan 13, 2017

Kisi-Kisi USBN PAI SD Kurikulum 2006 Tahun Pelajaran 2016/2017

Kisi-Kisi USBN PAI SD Kurikulum 2006 
Tahun Pelajaran 2016/2017



Kisi-Kisi USBN PAI SD Kurikulum 2006 Tahun Pelajaran 2016/2017
Berikut kami share Kisi-Kisi UASBN Tertulis dan Praktek PAI SD Kurikulum 2006 Tahun Pelajaran 2016/2017.
1. Kisi-Kisi USBN Tertulis PAI SD KTSP TP 2016/2017. Download
2. Kisi-Kisi USBN Praktek PAI SD KTSP TP 2016/2017. Download




No comments:

Post a Comment