Feb 11, 2017

KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013 (KMA Nomor: 165 Tahun 2014)

KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013
(KMA Nomor: 165 Tahun 2014)KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013
Sejalan dengan implementasi Kurikulum 2013 yang terus mengalami penyempuraan sesuai dengan tuntutan perubahan, berikut saya share KI dan KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013 berdasarkan Lampiran KMA No. 165 Tahun 2014, yang semoga dapat membantu sahabat guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013.

KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas I MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas II MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas III MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas IV MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas V MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas VI MI Kurikulum 2013. Download
No comments:

Post a Comment