Feb 10, 2017

KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013 (Permenag No. 000912 Tahun 2013)

KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013 
(Permenag No. 000912 Tahun 2013)KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013
Sejalan dengan implementasi Kurikulum 2013 yang terus mengalami penyempuraan sesuai dengan tuntutan perubahan, berikut saya share Tujuan, Ruang Lingkup, KI dan KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013 Permenag No. 000912 Tahun 2013, yang semoga dapat membantu sahabat guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013.

Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013. Download
Ruang Lingkup Mata Pelajaran KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas I MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas II MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas III MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas IV MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas V MI Kurikulum 2013. Download
KI KD Akidah Akhlak Kelas VI MI Kurikulum 2013. DownloadNo comments:

Post a Comment