Feb 10, 2017

Silabus Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013

Silabus Akidah Akhlak
Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013Silabus Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013
Sejalan dengan perkembangan Kurikulum 2013 yang terus mengalami penyempuraan sesuai dengan tuntutan perubahan, berikut saya share silabus Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013 yang semoga dapat membantu sahabat guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013.

Silabus Akidah Akhlak Kelas I K13 Revisi 2015 (Word). Download
Silabus Akidah Akhlak Kelas I K13 Revisi 2015 (Pdf). Download

Silabus Akidah Akhlak Kelas II K13 Revisi 2015. Download
Silabus Akidah Akhlak Kelas II K13 Revisi 2015 (Pdf). Download

Silabus Akidah Akhlak Kelas III K13 Revisi 2016 (Word). Download
Silabus Akidah Akhlak Kelas III K13 Revisi 2016 (Pdf). Download

Silabus Akidah Akhlak Kelas IV K13 Revisi 2015. Download
Silabus Akidah Akhlak Kelas IV K13 Revisi 2015 (Pdf). Download

Silabus Akidah Akhlak Kelas V K13 Revisi 2015. Download
Silabus Akidah Akhlak Kelas V K13 Revisi 2015 (Pdf). Download

Silabus Akidah Akhlak Kelas VI K13 Revisi 2016 (Word). Download
Silabus Akidah Akhlak Kelas VI K13 Revisi 2016 (Pdf). Download
No comments:

Post a Comment