Oct 24, 2017

Kisi-Kisi UAMBN PAI & Bahasa Arab MI Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi UAMBN PAI & Bahasa Arab MI 
Tahun Pelajaran 2017/2018Kisi-Kisi UAMBN PAI & Bahasa Arab MI Tahun Pelajaran 2017/2018
Untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik dan meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam yang meliputi mata pelajaran al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), maka diselenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 5527 Tahun 2017 tentang Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional PAI dan Bahasa Arab Tahun Pelajaran 2017/2018.

Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 5527 Tahun 2017. Download
Kisi-kisi UM MI TP 2017/2018 Al-Qur'an Hadits. Download
Kisi-kisi UM MI TP 2017/2018 Akidah Akhlak. Download
Kisi-kisi UM MI TP 2017/2018 B. Arab. Download
Kisi-kisi UM MI TP 2017/2018 Fikih. Download
Kisi-kisi UM MI TP 2017/2018 SKI. Download
No comments:

Post a Comment