Oct 24, 2017

Kisi-Kisi UAMBN PAI & Bahasa Arab MTs Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi-Kisi UAMBN PAI & Bahasa Arab MTs
Tahun Pelajaran 2017/2018Kisi-Kisi UAMBN PAI & Bahasa Arab MTs Tahun Pelajaran 2017/2018
Untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik dan meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam yang meliputi mata pelajaran al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), maka diselenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 5527 Tahun 2017 tentang Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional PAI dan Bahasa Arab Tahun Pelajaran 2017/2018.

Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 5527 Tahun 2017. Download
Kisi-kisi UAMBN MTs TP 2017/2018. Download
No comments:

Post a Comment