Oct 9, 2017

Perangkat Pembelajaran Bahasa Arab Kelas 9 MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017

Perangkat Pembelajaran Bahasa Arab
Kelas 9 MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017Perangkat Pembelajaran Bahasa Arab Kelas 9 MTs K13 Revisi 2017
01. Cover Perangkat B. Arab Kelas 9 K13
02. KI-KD B. Arab Kelas 9 K13
03. Silabus B. Arab Kelas 9 K13
04. Kalender Pendidikan TP 2017/2018
05. Analisis Alokasi Waktu TP 2017/2018
06. Program Tahunan B. Arab Kelas 9 K13
07. Program Semester B. Arab Kelas 9 K13
08. KBM/KKM B. Arab Kelas 9 K13
09. RPP 1 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
10. RPP 2 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
11. RPP 3 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
12. RPP 4 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
13. RPP 5 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
14. RPP 6 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
15. RPP 7 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
16. RPP 8 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
17. RPP 9 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
18. RPP 10 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
19. RPP 11 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
20. RPP 12 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
21. RPP 13 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
22. RPP 14 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
23. RPP 15 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
24. RPP 16 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
25. RPP 17 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
26. RPP 18 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
27. RPP 19 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
28. RPP 20 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
29. RPP 21 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
30. RPP 22 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
31. RPP 23 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
32. RPP 24 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
33. RPP 25 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
34. RPP 26 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
35. RPP 27 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
36. RPP 28 B. Arab Kelas 9 K13 Revisi 2917
37. Lampiran Materi B. Arab Kelas 9 K13

Sahabat yang berminat dapat menghubungi kesini atau WA 087824496001 & 083174709883


Sahabat Guru Berbagi (SGB)

No comments:

Post a Comment